Śledź nas na:Psychopatologia

Patopsychologia (ang. psychopathology ), inaczej psychologia zaburzeń , psychopatologia to dziedzina psychologii klinicznej, dotycząca teoretycznych założeń zaburzeń psychicznych.

Psychopatologia jako nauka zajmująca się zaburzeniami psychicznymi musi opierać się na ścisłej definicji zaburzenia psychicznego czyli nienormalności. Obecnie wyróżnia się 7 elementów na podstawie których możemy stwierdzić czy dane zachowanie jest zaburzone i wnioskować o zaburzeniu psychicznym, są to:

  1. Cierpienie
  2. Trudność w przystosowaniu indywidualnym
  3. Nieracjonalność i dziwaczność
  4. Nieprzewidywalnośc i brak kontroli
  5. Rzadkość i niekonwencjonalność
  6. Dyskomfort obserwatora
  7. Naruszenie norm społecznych

Analizując czyjeś zachowanie w oparciu o te wskaźniki można wnioskować o zaburzeniach psychicznych.

  • liczba prac: 19