Śledź nas na:Zaburzenia popędu płciowego

Popęd płciowy może ulegać wzmożeniu, obniżeniu lub zboczeniu.

 

● Wzmożenie - wyraża się wzrostem aktywności seksualnej, obserwujemy w zespołach maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. W zespołach maniakalnych wzrastają wszystkie popędy, nastrój i aktywność, ukierunkowana dosyć często w stronę pozyskiwania partnerów/partnerek do pożycia płciowego. Pozorne przejawy wzrostu potrzeb seksualnych obserwujemy czasem w schizofrenii, w rzeczywistości w schizofrenii popędy ulegają obniżeniu, ale ponieważ popędy nie mają hamulców ze strony wyższej uczuciowości, może się to wyrażać obnażaniem się, zachowaniem nieprzyzwoitym, zaczepianiem. Podwyższenie popędu obserwujemy przy używkach, zwłaszcza alkohol w małych dawkach. W dużych dawkach alkohol nie powoduje wzrostu popędu, tylko znikają hamulce.

● Obniżenie - obserwujemy we wszystkich depresjach, zwłaszcza endogennych. Zdarza się, że obniżenie popędu płciowego w wyniku depresji (oziębłość, impotencja) jest najbardziej dla chorego niepokojącym objawem.

Występuje w schizofrenii, często osoby cierpiące na tą chorobę nie zawierają związków małżeńskich, choć deklarują to w przyszłości.

Obserwujemy obniżenie popędu płciowego w zespołach psychoorganicznych, a więc w trwałych następstwach organicznego uszkodzenia struktur mózgowych. Paradoksalnie ten obniżony popęd, nie hamowany uczuciami wyższymi, intelektem, może objawiać się agresywnymi zachowaniami seksualnymi.

Odosobnione wzmożenie aktywności seksualnej, zarówno u kobiet i mężczyzn nazywamy erotomanią - tylko wtedy, gdy nie znajdujemy innych przyczyn rozhamowujących zachowania seksualne. W erotomanii (zwłaszcza u mężczyzn) znajdujemy dowartościowanie się przy pomocy zachowań seksualnych, przy niepełnym poczuciu własnej męskości.

U mężczyzn - odosobniony wzrost aktywności seksualnej określany jest jako satyriazis. U kobiet jest to nimfomania.

● Zboczenie popędu płciowego może dotyczyć:

  • kierunku popędu

  • form jego zaspokajania

▫ samogwałt - forma zastępcza zaspokajania popędu płciowego, gdy niemożliwe jest jego zaspokojenie przez pożycie seks. Może się to utrwalić tak, że pożycie seksualne nie daje satysfakcji, samogwałt staje się formą dominującą, przedkładaną nad naturalną formę zaspokajania popędu płciowego. Samogwałt stanowi formę finalizowania innych zboczeń seksualnych.

▫ narcyzm - zakochanie się w obrazie własnego ciała, zachwycanie się nim, może to być czynnikiem podniecającym seksualnie i to podniecenie jest finalizowane samogwałtem.

▫ pigmalionizm - elementem tego zboczenia mogą być elementy występujące w normalnym życiu seksualnym i są normalne, jeśli nie są dominujące. Jest to zakochanie się w rzeźbie, obrazie, figurze, dążenie do aktu płciowego z rzeźbą.

▫ ekshibicjonizm - znajdowanie szczególnej przyjemności w obnażaniu swoich narządów płciowych, składanie oferty seksualnej - mimo że dana osoba wie, że ta oferta nie zostanie przyjęta. Podniecenie jest finalizowane samogwałtem. To zboczenie występuje u mężczyzn, zaś u kobiet nie, gdyż kobiety znajdują społecznie aprobowane możliwości pokazywania własnego ciała.

▫ fetyszyzm - też element składowy życia płciowego, szczególnie hołubiony przedmiot związany z ukochaną osobą. Forma psychopatologiczna, gdy mężczyzna poszukuje części garderoby osobistej, aby uzyskać stan podniecenia, mimo że ma możliwość normalnego zaspokojenia popędu, te części garderoby zdobywa kradnąc.

▫ oglądactwo (podglądactwo) - podglądanie obnażonej kobiety, często u młodych mężczyzn, też u dorosłych. O zboczeniu mówimy, gdy jest to zasadniczy warunek uzyskania satysfakcji seksualnej.

▫ ocieractwo (frotelisus) - dana osoba osiąga szczególne podniecenie seksualne przy ocieraniu się o ciało kobiety w zatłoczonym miejscu. Mimo że mają możliwość normalnego życia seksualnego, jest to im szczególnie potrzebne. Ale jest to też element normalnego życia płciowego.

▫ nekrofilia - poszukiwanie kontaktu płciowego ze zwłokami, z martwym ciałem kobiety, może to mieć charakter zastępczy, o zboczeniu mówimy, gdy mężczyzna nie szuka kontaktu z żywą, tylko z martwą kobietą. Może wtedy pracować w zawodach takich jak grabarz, pracownik prosektoryjny.

▫ gerontofilia - przedkładanie partnerstwa seksualnego z osobą w podeszłym wieku, ze znamionami starości.

▫ zoofilia - zaspokajanie popędu płciowego ze zwierzętami, dużymi i małymi. Jest to zdrowe, jeśli jest to forma zastępcza, a nie dominująca.

▫ pedofilia - homo- lub heteroseksualna, partnerami kontaktu seksualnego są dzieci, akty gwałtu, często połączone z zabójstwem.

▫ sadyzm, masochizm - warunkiem osiągnięcia satysfakcji jest zadawanie cierpień, gwałcenie umierającej kobiety; jest szczególnie podniecające, najczęściej u mężczyzn. Masochizm obecny jest u kobiet i mężczyzn, warunkiem satysfakcji jest ból.

 Zobacz także