Śledź nas na:

Psychopatologia - Artykuły

  • liczba prac:

Parafrenia

Parafrenia - obłęd z omamami, czyli urojenia i omamy, tak jak w zespole paranoidalnym, ale tu bez rozpadu struktury osobowości.

Paranoia (obłęd)

Paranoia - choroba psychiczna, choć nie jest przez wszystkich traktowana jako choroba, lecz jako zespół. Jest to rzadka choroba, pojawia się z przyczyn endogennych, które nie są znane.

Zespół psychoorganiczny

Zespół psychoorganiczny - trwałe odchylenia w stanie psychicznym, spowodowane organicznym uszkodzeniem struktur mózgu.

Cyklofrenia

Cyklofrenia - choroba afektywna o przebiegu cyklicznym, jedno- i dwubiegunowa. Kiedyś przyjmowano hipotetycznie ich jednolitość etiologiczną, teraz coraz więcej przemawia za tym, że są to dwie różne choroby - czymś innym jest choroba afektywna jednobiegunowa, czymś innym choroba afektywna dwubiegunowa.

Schizofrenia

Schizofrenia - (schizei - rozszczepiam, frenos - umysł) - to choroba przewlekła, nieuleczalna. Ze względu na głęboką destrukcję życia psychicznego, na częstą konieczność hospitalizacji.  

Osobowość i zaburzenia osobowości

Osobowość - ogół dyspozycji i cech psychicznych, także schemat własnego ciała. Dzięki niej człowiek stanowi zwartą jednostkową całość.

Temperament i zaburzenie temperamentu

Temperament - składowa pojęcia "charakteru". Zespół dyspozycji uczuciowych, które warunkują sposób reagowania człowieka na wpływy zewnętrzne.

Charakter i zaburzenia charakteru

Charakter - to ogół dyspozycji psychicznych, szczególnie dyspozycji uczuciowych, które rozstrzygają o postępowaniu człowieka. Są to znamiona woli, sposoby reagowania uczuciowego na określone doznania i bodźce, zasady postępowania w życiu z rozważeniem, czy są one oparte na uczuciowości wyższej, czy postępowanie uwzględnia przesłanki rozumowe.